Vergoeding coaching & begeleiding

Afhankelijk van de aanleiding voor coaching & begeleiding, zijn er misschien mogelijkheden om (een deel van) de kosten terug te krijgen.

Via werkgever

Als je in loondienst bent en je wilt graag een coachtraject doen omdat je een (bijna) burn-out hebt of hulp wilt bij je professionele ontwikkeling, vraag dan bij je werkgever na of er een mogelijkheid bestaat tot (gedeeltelijke) vergoeding. Vaak hebben werkgevers opleidingsbudgetten waaronder coaching ook valt.
Sommige werkgevers hebben en hanteren vitaliteitsbeleid met een budget per medewerker of vergoeding voor coachingskosten kan zijn opgenomen in de CAO.

Via bedrijfsarts of ARBO-arts

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is je werkgever mogelijk bereid de kosten voor het coachingstraject te vergoeden om te voorkomen dat je langdurig zien bent/blijft.
Informeer bij de bedrijfsarts/arbo-arts, de afdeling HRM of je leidinggevende.

Via Belastingdienst

Betaal je de kosten voor de coaching & begeleiding zelf, dan zijn deze kosten voor jou mogelijk aftrekbaar als scholingskosten. De belangrijkste voorwaarde is dat de kosten gemaakt worden in het kader van een studie of opleiding die gericht is op teen toekomstig beroep. Je moet het voornemen hebben om (in de toekomst) inkomen te genereren uit het coachingstraject.
Kijk op de site van de Belastingdienst onder aftrek studiekosten voor de voorwaarden en de bedragen. Of bel met de Belastingtelefoon (0800-0543)

Voor ZZP-ers en bedrijven

ZZP-er en bedrijven kunnen de kosten van het coachingstraject zakelijk opvoeren en de btw aftrekken. ZZP-ers met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunnen bij de verzekeraar navragen of de kosten voor coaching geheel of gedeeltelijk worden vergoed.