Kracht, Focus en Balans

K – kennis & inzicht in jezelf
Staat voor het verkrijgen van zelfinzicht. Je ontdekt jezelf en door welke waarden je gedreven wordt. Je leert jouw kwaliteiten op een effectieve manier in te zetten. Kennis hiervan en inzicht zorgen ervoor dat je effectiever functioneert.

R – respect en vertrouwen
Respect voor jezelf en de ander.  In een coachrelatie is het belangrijk dat er een wederzijds respect en vertrouwen is. Respect uit zich doordat de coach handelt op basis van gelijkwaardigheid. Vertrouwen betekent dat alles wat je als coachee deelt vertrouwelijk is en blijft.

A – authenticiteit
Authenticiteit is congruentie in wat je denkt, voelt, zegt, doet en wie je in essentie bent. Wat er binnen in je leeft, is zichtbaar voor de buitenwereld. Authenticiteit betekent dat je krachtiger en duidelijker wordt naar de omgeving. Je straalt helder uit wie je bent.

C – coaching
Coaching buiten  – specifieke kernthema’s bij wandelcoaching zijn de functie van de ogen, beweging tijdens lopen, de functie van de natuur, de flow en het verstillen. Deze thema’s zorgen ervoor dat je meer en directer contact krijgt met jezelf, eerder beter doet denken en op ideeën doet komen, ruimte is voor de stilte en de geluiden in de natuur en ruimte voor het vertellen van verhalen.

H – humor
Coaching sessies moeten plezierig zijn om effectief te zijn. Humor geeft lucht en ruimte aan de geest. Humor werkt relativerend en stressverlagend. 

T –  talent
Je talent is je natuurlijke energiebron; als je doet waar je goed in bent geeft dat energie. Als je doet waar je niet goed in bent kost dat energie. Als je weet wat je talenten zijn, kun je keuzes maken die echt bij je passen. Talent coaching gaat uit van je sterke punten in plaats van je zwakke punten. Het leert je met een positieve bril naar jezelf kijken.

Focus
– Focus staat voor je Aandacht op iets richten en ‘scherp stellen’
– Je gaat ergens helemaal voor zonder dat je wordt afgeleid
– Focussen en je hierop concentreren gaat gemakkelijker als weet wat je doel is
– Je leert, na het bepalen van jouw focus, hoe je deze kunt vasthouden (essentialisme)
– Focus kan een belangrijk tegenwicht bieden bij stress
– Wie focus bepaalt en vasthoudt is in staat heldere keuzes te maken

Balans
– Balans in je leven is essentieel voor je vitaliteit
– Je leert met de aandacht in het hier en nu te zijn, met mildheid en zonder oordeel
– Met de meditatie oefeningen in de natuur oefen je met het richten van je aandacht
– Mindfulness tips voor meer balans in je leven, geïntegreerd in jouw opdrachten